skip to Main Content

CREACIÓ DE CONTINGUTS PER AL TEU PÚBLIC INTERNACIONAL

La creació de continguts i el content marketing en altres idiomes exigeixen una qualitat i una precisió que superen les possibilitats de la traducció estàndard. Aquestes exigències poden ser satisfetes gràcies a la transcreació proporcionada per una agència de creació de continguts digitals.


creación de contenidos

Quan l’objectiu principal és comunicar un missatge a un públic culturalment molt diferent, una traducció literal pot no tenir el resultat esperat. L’objectiu principal de la transcreació és aconseguir la mateixa reacció al missatge experimentada pels lectors de l’idioma d’origen en els lectors de l’idioma de destí. Això requereix creativitat i originalitat. Més que una traducció, la transcreació és la reescriptura completa d’un text en un idioma estranger. Tenint en compte en tot moment les seves especificitats culturals.

Els professionals de Meditranslation, agència de creació de continguts a Barcelona, capten els missatges que es transmeten i els “transcreen” perquè tinguin el mateix impacte. La traducció estàndard no és adequada per al contingut de màrqueting creatiu. De fet, els matisos culturals i lingüístics poden dificultar la reproducció de l’autèntica intenció del contingut original.

Back To Top