1-800-987-654 admin@total.com

Creació de continguts per al teu públic internacional

La creació de continguts exigeix una qualitat i una precisió que superen les possibilitats de la traducció estàndard. Aquestes exigències poden satisfer-se amb la transcreació.

creación-de-contenidos

Quan l’objectiu principal és comunicar un missatge a un públic culturalment molt diferent, una traducció literal pot no tenir el resultat esperat. L’objectiu principal de la transcreació és aconseguir en els lectors de l’idioma de destinació la mateixa reacció al missatge experimentada pels lectors de l’idioma d’origen. Això requereix creativitat i originalitat. Més que una traducció, la transcreació és la reescriptura completa d’un text en un idioma estranger. Sempre tenint en compte les especificitats culturals d’aquesta llengua. La prioritat és conservar l’eficàcia del missatge.

Els professionals de Meditranslation capten els missatges que es transmeten i els “transcreen” perquè tinguin el mateix impacte. La traducció estàndard no és adequada per al contingut de màrqueting creatiu perquè els matisos culturals i lingüístics dificulten la reproducció de l’autèntica intenció del contingut original.

Search